Октомври 2012

Входящо писмо №: обс 91-00 00077 / 28.09.2012 г.

Окт.
01

от Н. Георгиев - Президент на СКВТ "Титан" - Бургас
Относно: Искане за промяна в Наредбата за финансово подпомагане на СК от Община Бургас раздел III чл. 13 ал.1 т.5.2

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00078 / 01.10.2012 г.

Окт.
02

от ръководството на Вилна зона "Погребите" гр. Бургас, кв. Банево
Относно: Ремонт на път

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-К 00044 / 01.10.2012 г.

Окт.
02

от Калинка Василева Николова
Относно: Подпомагане със средства
 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-П 00051 / 01.10.2012 г.

Окт.
02

от Продромос Георгиос Пападопулос, в качеството си на член на съвета на директорите на МЦ "Афродита " ООД
Относно: Наемане на 200 кв. м. площ в здравно заведение " Окръжна Болница" 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06176 / 01.10.2012 г.

Окт.
02

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Закупуване на Система за лапароскопска хирургия, за нуждите на „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06175 / 01.10.2012 г.

Окт.
02

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Местен обществен комитет по Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-Л 00013 / 31.08.2012 г.

Окт.
03

от Администрацията на Президента на Република България
Относно: Опрощаване на дължими държавни вземания на Людмила Василевна Огнянова

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-Р 00035 / 23.08.2012 г.

Окт.
03

от Администрацията на Президента на Република България
Относно: Опрощаване на дължими държавни вземания на Русин Димитров Груев

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06178 / 02.10.2012 г.

Окт.
03

от Димитър Людиев - общински съветник на ПП "ГЕРБ"
Относно: Закупуване на лифт за басейн за трудно подвижни хора с увреждания

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06180 / 03.10.2012 г.

Окт.
04

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. части от имот,частна общинска собственост, представляващи 20/552 кв.м. ид. части от УПИ VI-179, в кв.16 по плана на ж.к. „Лазур", гр.Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00079 / 03.10.2012 г.

Окт.
04

от Даниела Добрева - Финансов директор на ПСФК " Черноморец Бургас" АД 
Относно: Годишния  финансов отчет  на  Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас АД за 2011 година.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06145 / 26.09.2012 г.

Окт.
04

от Администрацията на Президента на Република България
Относно: Опрощаване на дължими държавни вземания на Николай Георгиев Ганчев

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00080 / 04.10.2012 г.

Окт.
04

от Росица Казакова - изп. директор на СНЦ "Малкият Принц"
Относно: Искане за изграждане на детско - юношески център в град Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №13 от дата 25.09.2012 година и 27.09.2012 година

Окт.
04

На 13 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 19 октомври 2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06192 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Марийка Панева Господинова,за внучката й Деница Владиславова Георгиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06189 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от д-р Антонио Душепеев - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас
Относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06197 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06194 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стефан Славов Георгиев,

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06198 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център 1-Бургас" ЕООД-гр. Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06200 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06199 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06195 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Румянка Василева Дженкова за съпруга й Киро Стоев Дженков,

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06193 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Соня Иванова Стоянова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06191 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Руси Петров Петров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06201 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", бл.414, вх.2 ет.8 ап.22, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06202 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06222 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06226 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Промяна в списъка на пътуващите учители от ОУ " Св.св. Кирил и Методий" - с. Равнец и ОУ „Васил Левски"- гр. Българово

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06241 / 05.10.2012 г.

Окт.
05

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие от Общински съвет-Бургас за провеждане на акредитационна процедура в „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания-Бургас" ЕООД, гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06204 /05.10.2012 г.

Окт.
08

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" АД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот - частна общинска собственост

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06223/ 05.10.2012 г.

Окт.
08

от Валентин Фъртунов, общински съветник от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Спешно премахване на изкуствените неравности по пътя Бургас - с. Твърдица, в частта му върху дигата на язовир „Мандра" поради реалната и непосредствена заплаха от човешки жертви

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06224 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от Валентин Фъртунов, общински съветник от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Създаване на временна анкетна комисия за изясняване състоянието на катедраления храм „Св. св. Кирил и Методий" и мерките, които трябва да се вземат за възстановяването му в пълна функционалност

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06225 /05.10.2012 г.

Окт.
08

от Ангел Божидаров - общински съветник от ПП "Национален фронт за Спасение на България"
Относно: Отпускане на средства за оборудване на „Младежка театрална школа,, - Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06227 /05.10.2012 г.

Окт.
08

от общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Предприемане на незабавни мерки за преустановяване на нарушенията на чл. 4 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06205 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Възстановяване на унищожения паметник на 24 Черноморски пехотен полк в Приморски парк, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06206 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  групата на ПП "НФСБ" в Общински съвет Бургас
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АДс БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06207 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от общински съветници от  групата на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обшествения ред на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06208 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от общински съветници от  групата на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Извършени закононарушения от служители на Община Бургас с цел толериране на мюсюлманското вероизповедание

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06209 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от групата общински съветници на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Изграждане на детски център в Приморски парк - гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06210 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Организиране среща за предприемане на мерки за намаляване на шумовата агресия от самолетния трафик над град Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06211 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Създаване на временна комисия, която да извърши цялостна проверка на действията на съответните длъжностни лица от общинската администрация във връзка с извършваното строителство в УПИ II, кв. 15 по плана на ж. к. "Лазур" \бивш обект „ПЛОЧАТА"\ и да провери дали в резултат на строителството в посочения имот има засегнати околни обекти (в частност бл. 61 в ж. к. "Лазур").

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06212 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общински съветници на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Отмяна на решение на Общински съвет - Бургас по т. 41 от дневния ред на проведеното на 27 и 29.03.2012г. 8-то заседание
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06213 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Възстановяване на улично осветление

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06214 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Създаване на карта с общинските имоти на интернет - страницата на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06215 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общинските съветници от групата на  ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Удостояване на Александър Георгиев - Коджакафалията със званието  почетен гражданин на Бургас" посмъртно

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06216 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общинските съветници от групата на  ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Удостояване на Атанас Василев Джавков с литературен псевдоним Борис Априлов със званието "Почетен гражданин на Бургас" посмъртно

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06217 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общинските съветници от групата на  ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Удостояване на Атанас Петков Сиреков със званието „Почетен гражданин на Бургас" посмъртно

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06218 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общинските съветници от групата на  ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Удостояване на Жулиета Шишманова със званието "Почетен гражданин на Бургас" посмъртно

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06219 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общинските съветници от групата на  ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Удостояване на Чарлз Джон Хъфам Дикенс със званието "Почетен гражданин на Бургас" посмъртно

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06220 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общинските съветници от групата на  ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Удостояване на Вида Димова Буковинова със званието "Почетен гражданин на Бургас"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06221 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от  общинските съветници от групата на  ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Удостояване на Стоян Чилов Райчевски със званието "Почетен гражданин на Бургас"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06228/ 05.10.2012 г.

Окт.
08

от общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Актуализиране на списъка на почетните граждани публикуван на електронната страница на Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06229 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Установяването на търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, които без да имат право ползват адресна регистрация на имоти общинска собственост

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06230 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от групата общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на Правилник за критериите, по които се отпускат средства и предоставят помещения от Община Бургас на юридическите лица с нестопанска цел

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06231 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Създаване на временна комисия за пълна инвентаризация на общинската собственост и на нейната стойност

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06232 / 05.10.2012 г.

Окт.
08

от общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Изграждане на детска площадка в ПИ 07079.653.559, УПИ V, кв. 20 по плана на зона "Б" на ж. к. "Меден Рудник" предвиден за изграждане на социален блок, известен сред жителите на комплекса като „Циганския блок на кмета Николов"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай