Юни 2013

Входящо писмо №: обс 08-00 312 / 03.06.2013 г.

Юни
03

Уведомление от търговци - пазар "Младост"
Относно: Създаване на птичи пазар

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 311 / 03.06.2013 г.

Юни
03

от Граждански комитет с. Димчево
Относно: Зачисляване в материалните активи на Община Бургас водопроводната мрежа за поливна вода от езерото Мандра в границите на село Димчево.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Юни

Юни
04

Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.06.2013 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 25.06.2013 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 306 / 30.05.2013 г.

Юни
04

Искане от Инициативен комитет, излъчен от живущите в бл.3, бл. 3А в жилищен комплекс "Изгрев", относно: Отчуждаване на имот

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 316 / 05.06.2013 г.

Юни
05

Заявление от Жоро Георгиев

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №24 от дата 28.05. и 30.05.2013 година

Юни
06

На 24-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 21 юни 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 327 / 07.06.2013 г.

Юни
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. „Черниците- Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 328 / 07.06.2013 г.

Юни
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в ж.р. „Меден Рудник", гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 338 / 07.06.2013 г.

Юни
07

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо  лице-Върбинка Милчева Димитрова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 337 / 07.06.2013 г.

Юни
07

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Михаил Гинов Александров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 369 / 07.06.2013 г.

Юни
07

инж. Иван Колев Петров - управител на „Благоустройствени строежи" ЕООД
Относно: Закупуване на дълготраен материален актив за успешно развитие на дейността на "Благоустройствени строежи" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 359 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Тодорка Атанасова Люцканова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 361 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Боянка Владимирова Йосифова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 362 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Анче Стефанова Велчева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 364 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Жечка Демирева Кулова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 365 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Зорка Георгиева Минчева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 368 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христо Цанков Вълов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 372 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице - Анна Янакиева Иванова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 351 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Наталия Боянова Брънкова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 350 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Анка Найденова Михалева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 347 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иванка Николова Тодорова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 331 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Атидже Хасан Мехтер за сина й Мустафа Сали Мехтер

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 346 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Анна Дончева Алексиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 345 / 07.06.2013 г.

Юни
10

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Анка Стефанова Енчева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 358 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Пролетина Тошкова Манолова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 344 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христина Асенова Асенова за сина й Апостол Христинов Асенов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 343 / 07.06.2013 г.

Юни
10

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Атче Ахмед Хасан

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 342 / 07.06.2013 г.

Юни
10

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Младен Неделчев Мавродиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 341 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Луиза Христова Златанова за сина й Златин Станчев Златанов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 340 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Нана Колева Милтиядова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 339 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Даниела Панева Стоянова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 373 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на средства за участие в квалификационни състезания и на Световно първенство по лека атлетика

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 371 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Вълчо Петров Бояджиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 370 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Елена Петрова Чолакова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 403 / 10.06.2013 г.

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Корекция на решение по т. 6 от дневния ред на проведеното на 22.12.2011 г. заседание на Общински съвет - Бургас, относно одобряване на служебен проект за ПУП-Парцеларен план за трасета на канализационен колектор за дъждовни води до УПИ II-136, отреден за ПСОВ - землище Ветрен

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 389 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от групата на ПП НФСБ,
Oтносно: Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 390 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от общински съветници от групата на ПП НФСБ
относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 391 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от общински съветници от групата на ПП НФСБ,
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставен на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години, считано от 18.04.2007 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 402 / 10.06.2013 г.

Юни
10

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Относно: Одобряване на командировки на г-н Димитър Николов - кмет на Община Бургас за периода 06.02.2013 г. - 29.05.2013 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 400 / 10.06.2013 г.

Юни
10

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Относно: Провеждане на конкурс за избор на управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 408 / 10.06.2013 г.

Юни
10

Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет  и председател на Временната комисия за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет, прието с Протокол № 13 по т. 6 от дневния ред на проведеното заседание на 25.09 и 27.09.2012 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 407 / 10.06.2013 г.

Юни
10

от София Стратиева Иванова - общински съветник от ПП ГЕРБ
 Oтносно: Обезопасяване на пешеходни пътеки, намиращи се в района на МОЛ "КАРФУР", ж.к. "Изгрев"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 404 / 10.06.2013 г.

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Съгласуване на ПУП-Парцеларен план за трасе на обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км. 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км.493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна и реконструкция на инженерни мрежи
2. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на:

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 396 / 10.06.2013 г.

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж на "EVN България Електроразпределение" ЕАД за изграждане на трафопост в УПИ I, кв. 60 Б по плана на ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 395 / 10.06.2013 г.

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII, в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", гр. Бургас, с идентификатор 07079.601.195 по КК на гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 394 / 10.06.2013 г.

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 393 / 10.06.2013 г.

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ XXV-485, в кв. 58 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба на частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 387 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от група общински съветници от ПП БСП
относно: Включване в строителната програма за 2013 г. на извършването на СМР по ремонт на улица между блокове 39 и 40 в ж.к. "Славейков"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 386 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от група общински съветници от ПП БСП
 Oтносно: Включване в строителната програма за 2013 г. на извършването на СМР по парково осветление в зелени площи в ж.к. "Славейков", между бл. 10, 11 и 12

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 381 / 07.06.2013 г.

Юни
10

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Брястовец и гр. Българово, Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 380 / 07.06.2013 г.

Юни
10

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ X244, кв. 15 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината, представляваща 35/ 518 кв.м. ид. части 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 379 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Димчево, Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 378 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Извор, Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 376 / 07.06.2013 г.

Юни
10

от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност
Относно: Предложение за именуване на улица в гр. Бургас, Промишлена зона "Север", с името "Тоника"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 375 / 07.06.2013 г.

Юни
10

Докладна записка от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улица в с. Черно море, Община Бургас с името "Ропотамо"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 374 / 07.06.2013 г.

Юни
10

Докладна записка от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улица в гр. Бургас, кв. Сарафово с името "Слънце".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай