Август 2013

Входящо писмо №: обс 08-00 596 / 02.08.2013 г.

Авг.
02

от Димо Иванов Бодуров председател на клуб "Трета възраст" к-с "Меден рудник",
Относно: Субсидия за издръжка на клуб.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас

Авг.
14

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.16 протокол №26/23.07.2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за символиката и отличията на Община Бургас

Авг.
14

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Морски знаци"

Авг.
14

Изменен и допълнен с Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 23, Протокол №26/23.07.2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Туризъм"

Авг.
14

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.26, Протокол № 26/ 23.07.2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Авг.
14

Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Авг.
19

Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 20.08.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 611 /15.08.2013 г.

Авг.
19

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляваща 233/733 кв.м. ид. части от УПИ XVIII - 1243, в кв. 94 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 610 /14.08.2013 г.

Авг.
19

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII - 633,634 в кв. 21 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 605 / 12.08.2013 г.

Авг.
19

от Асен Бонджев
Относно: Преместване на велоалеята на крайбрежната алея

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 600/ 06.08.2013 г.

Авг.
19

Жалба от Кети Тенева Грудева, относно: Прекратяване на трудово правоотношение с "Бургаски пазари" ЕООД

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Септември

Авг.
27

Крайният срок за входиране на докладни записки е 05.09.2013  г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 24.09.2013 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 620 /23.08.2013 г.

Авг.
27

Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 год. считано от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 621 /23.08.2013 г.

Авг.
27

Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 год. считано от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 622 /23.08.2013 г.

Авг.
27

Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 623 /23.08.2013 г.

Авг.
27

Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 628 /27.08.2013 г.

Авг.
28

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Европейско първенство по вдигане на тежести за момчета/момичета и кадети/кадетки в гр. Калайпеда, Литва.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 629 /27.08.2013 г.

Авг.
28

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на отворения американски турнир в Ню Йорк, САЩ - квалификация за Световно първенство по карате киокушин в Япония.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 630 /27.08.2013 г.

Авг.
28

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие в квалификации на Световно първенство по карате киокушин и Световно първенство по кик бокс в стил К1 в Сао Паоло, Бразилия

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 631 /27.08.2013 г.

Авг.
28

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по борба

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 632 /27.08.2013 г.

Авг.
28

 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт",относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Европейско и Световно индивидуално първенство по шахмат за момчета и момичета до 10 години.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 624 / 27.08.2013 г.

Авг.
29

от Борис Стефанов Парцалевотносно: Решение на АС Бургас по касационно административно дело №1217/2012 г. за окончателна отмяна решение на Общински съвет Бургас по т. 47 от заседание проведено на 29.11.2011 г., отразено в протокол № 3, по докладна записка на кмета на Община Бургас, относно предоставянето  на общинска земя на основание § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 626 / 27.08.2013 г.

Авг.
29

от Никола Добрев - Председател на ХК "Фрегата" Бургас, относно: Финансово подпомагане

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 635 /29.08.2013 г.

Авг.
30

Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура", относно: Промяна в името на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Синдикирай