Ноември 2013

Входящо писмо №: обс 08-00 911 / 04.11.2013 г.

Ноем.
04

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
О
тносно: Публична продажба по реда на чл. 487 и сл. от ГПК на недвижим имот, собственост на "Венис комерс" АД 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 917/ 05.11.2013 г.

Ноем.
05

от Калоян Димов - председател на Спортен клуб "Бургас дожо"
 O
тносно: Включване на клуба в спортния календар на Община Бургас за 2014 г. 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №28 от дата 29.10.2013 година

Ноем.
05

На 28-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 20 ноември 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Ноември

Ноем.
06

Крайният срок за входиране на докладни записки е 08.11.2013  г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 26.11.2013 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Декември

Ноем.
06

Крайният срок за входиране на докладни записки е 29.11.2013  г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 17.12.2013 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 918 / 05.11.2013 г.

Ноем.
06

от началникa на 01-РСПБЗН-Бургас гл. инсп. Пл. Колев
Oтносно: Планиране на целеви средства за превенция и подпомагане дейността на РСПБЗН-Бургас през 2014 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 874/ 21.10.2013 г.

Ноем.
06

от Митко Доков - Председател на Народно читалище "Христо Ботев 1937" 
Относно: Предложение за дейност  на народно читалище "Христо Ботев 1937" - гр. Бургас за 2014 год.  

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 935 / 07.11.2013 г.

Ноем.
11

от общински съветници от групата на ПП НФСБ
Относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. Победа, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 930 / 07.11.2013 г.

Ноем.
11

от общински съветници на ПП НФСБ
Относно: Ремонт на ул. "Цариградска" в ж.к. "Възраждане"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 929 / 07.11.2013 г.

Ноем.
11

 от общински съветници на ПП НФСБ
Относно: Ремонт на улица "Климент Охридски" в ж.к. "Възраждане"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 933 / 07.11.2013 г.

Ноем.
11

 от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство на площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 год. считано от 18.04.2007г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 934 / 07.11.2013 г.

Ноем.
11

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", Относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнения на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 год. считано от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 937 / 08.11.2013 г.

Ноем.
11

 от общински съветници от групата на Българска социалистическа партия,
Относно: Вземане на решение за изменение на Наредбата от 27 март 2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение №6 Размер на годишната такса за битови отпадъци 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 927 / 07.11.2013 г.

Ноем.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем за срок 5 години на пасища - публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни, чрез провеждане на публични търгове с тайни търгове 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 941 / 08.11.2013 г.

Ноем.
11

 от инж. Роза Арсова Желева - Председател на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас, Относно: Избор на Обществен посредник на територията на Община Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 944 / 08.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
O
тносно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 940 / 08.11.2013 г.

Ноем.
11

от Димитринка Иванова Буланова - Митрева, общински съветник от ПП ГЕРБ
Относно: Реконструкция на зона за отдих - УПИ X в кв. 37 по ПУП-ПРЗ на кв. Банево 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 921/ 06.11.2013 г.

Ноем.
11

от Д. Канариев - председател на Сдружение за българо-гръцко приятелство "Пиргос" - Бургас
О
тносно: Финансово подпомагане и сътрудничество

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 928/ 07.11.2013 г.

Ноем.
11

от Христина Бъчварова и Светлозар Янев - председатели на синдикати
Относно: Неизплатени суми по задължителните допълнителни плащания за 2011, 2012 и 2013 г. на учителите и служителите от СОУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас -  суми по диференцирано заплащане и суми за работно облекло 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 948 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

 от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност за извънболнична и болнична помощ за сметка на дивидента за 2012 г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 950 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, стопански дейности, трудова заетост и спорт"
О
тносно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по кик бокс в гр. Анталия - Турция от 30.11.2013 г. до 08.12.2013 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 951 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, стопански дейности, трудова заетост и спорт"
О
тносно: Предоставяне на финансови средства за участие на Европейско първенство по карате киокушин за жени и мъже, в гр. Легница, Полша на 30.11.2013 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 952 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, стопански дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по Стандартни танци в гр. Киев - Украйна на 23.11.2013 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 953 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции,социални дейности, трудова заетост и спорт"
О
тносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Тонко Паунов Станчев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 954 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
O
тносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - София Стоилова Атанасова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 955 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции,социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Серафинка Михайлова Павлова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 956 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Костадина Димитрова Аргирова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 957 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

 от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт",
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Петър Владев Казаков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 958 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Стоянов Желязков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 959 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Пламен Снежанов Снежанов за дъщеря си Денка Пламенова Снежанова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 960 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Фадлие Халилова Изетова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 961 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, стопански дейности, трудова заетост и спорт"
О
тносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Добринка Христова Бакалова за сина й Аделин Георгиев Георгиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 962 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

 от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иван Костадинов Атанасов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 963 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Величка Георгиева Стоева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 964 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Живка Стоянова Спасова за съпруга си Чавдар Захариев Спасов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 965 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Диана Кръстева Петрова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 966 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

 от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Расим Идирис Кула

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 967 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

 от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
О
тносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Марийка Георгиева Атанасова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 968 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

 от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
О
тносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Костадин Георгиев Георгиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 969 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Керана Иванова Узунова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 970 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
О
тносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иванка Атанасова Бошева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 971 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

 от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Панайот Петков Терзиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 972 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
О
тносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Емилия Костадинова Йоргачева за сина си Никола Емилиев Йоргачев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 973 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, стопански дейности, трудова заетост и спорт"
О
тносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Шефика Салим Алибей

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 974 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

 от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
О
тносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Алдин Хасан Тюли

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 975 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

 от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
О
тносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Златка Добрева Иванова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 976 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Айше Мустан Камбур

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 977 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 31/1213 кв. м. ид. части от УПИ VIII-529 в кв. 39 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 978 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование"
Относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 979 / 11.11.2013 г.

Ноем.
11

от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Пенка Пенева Бъчварова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай