Март 2014

Докладна записка №: обс 08-00 1285 / 04.03.2014 г.

Март
04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1286 / 04.03.2014 г.

Март
04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ II, УПИ III в кв. 24 и УПИ V в кв. 5 по ПУП - ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1290 / 04.03.2014 г.

Март
04

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно и Европейско първенство  по Латиноамерикански танци за младежи и състезатели до 21 г. в гр. Калвия - Палма Де Майорка - Испания на 26.04.2014 г. и в гр. Кембрилс - Испания на 19.04.2014 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1291 / 04.03.2014 г.

Март
05

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Oтносно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по Латиноамерикански танци за юноши старша възраст в гр. Москва - Русия на 29.03.2014 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1292 / 04.03.2014 г.

Март
05

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Oтносно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по муайтай в гр. Банкок - Тайланд през месец март
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1289 / 04.03.2014 г.

Март
05

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Oтносно: Предоставяне на финансови средства за участие на Европейско първенство по вдигане на тежести в гр. Тел Авив - Израел в периода 03.04.2014 г. - 13.04.2014 г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1293 / 04.03.2014 г.

Март
05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Създаване на общински културен институт с наименование общинско радио "Гласът на Бургас" и промяна в структурата на "Други дейности по културата", Дирекция "Култура, маркетинг и връзки с обществеността" - Община Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1297 / 04.03.2014 г.

Март
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Учредяване право на строеж за сграда за позитронно емисионен томограф и циклотрон на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, в УПИ XVI-338 в кв. 135Б, по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас - частна общинска собственост, отреден "За здравно обслужване"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1295 / 04.03.2014 г.

Март
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1296 / 04.03.2014 г.

Март
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на помещение, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Националната комисия за борба с трафика на хора за създаване на център за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1298 / 04.03.2014 г.

Март
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI в кв. 5 по плана на с. Димчево, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1306 / 06.03.2014 г.

Март
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ XV, кв. 151 по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.341, 07079.671.332, 07079.671.334, 07079.671.338 по КК на гр. Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1305 / 06.03.2014 г.

Март
06

от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" а лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас
Oтносно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" а лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Туризъм"

Март
07

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.26, Протокол № 26/ 23.07.2013 г. изменен и допълнен с решение на ОС-Бургас, Протокол № 33, т.9 от 13.02.2014 год.
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1317 / 07.03.2014 г.

Март
07

от Руслан Димитров Карагьозов - Председател на временна комисия за изработване на проект на Правилник за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас, относно:

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1309 / 06.03.2014 г.

Март
07

 от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот - частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1310 / 06.03.2014 г.

Март
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Финансиране на проекти за подобряване на системата за управление на отпадъците в Община Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1312 / 07.03.2014 г.

Март
07

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложени до Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1318 / 07.03.2014 г.

Март
07

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на средства за участие на Световно първенство за жени по карате киокушин  на 19-20 април 2014 г. в (Чиба) - Токио - Япония
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1314/ 07.03.2014 г.

Март
07

Писмо от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Писмо вх.№70-00-1264/25.02.2014г. на Лукойл Нефтохим Бургас АД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1313/ 07.03.2014 г.

Март
07

Молба от Г. Ганчев - Изграждане на допълнителен паркинг, входна улица и разширение на съществуващите улици пред хирургическия корпус на МБАЛ, гр. Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1319 / 07.03.2014 г.

Март
07

от Руслан Карагьозов - председател на постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност
Относно: Предложение за наименуване на улица зад общински паркинг, находящ се УПИ XI и д УПИ IX за "ДКЦ" от о.т. 1909 до о.т. 1917 с името "Доц. д-р Костантин Кънчев"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1316 / 07.03.2014 г.

Март
07

от Руслан Карагьозов - председател на постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за наименуване на новосъздадена улица на територията на Търговски център "Странд", гр. Бургас с името "Бургос" 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1321 / 07.03.2014 г.

Март
07

от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ
Относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1323 / 07.03.2014 г.

Март
10

от групата общински съветници на ПП НФСБ
Относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1325 / 07.03.2014 г.

Март
10

от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ І, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1326 / 07.03.2014 г.

Март
10

от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1308 / 06.03.2014 г.

Март
10

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на параграф 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1307 / 06.03.2014 г.

Март
10

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на външно стълбище към преустроено жилище на първи жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 43, построена в УПИ III в кв. 8 по плана на ж.к. "Братя Миладинови" , гр. Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1327 / 10.03.2014 г.

Март
10

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на читалище "Антон Страшимиров - 1980" с. Черно море, община Бургас върху част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещения в СОУ "Христо Ботев", с. Черно море, община Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1328 / 10.03.2014 г.

Март
10

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV от БКТП в ПИ 07079.9.341 до БКТП - нов в УПИ II-886.893 /ПИ с идентификатор 07079.665.187 по по КК на гр. Бургас/, местност "Черна гора" /бивша "Кара Баир"/,землище - ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, преминаващо през ПИ ПИ с идентификатори 07079.9.598, 07079.665.185, 07079.665.173 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1329 / 10.03.2014 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб № 3 на ВЛ 20 kV "Росенец"  на БКТП до РУ 20 kV на БКТП - нов УПИ VIII-6, местност "Извора" /бивша "Чекелията"/, землище с. Твърдица, община Бургас, преминаващ през ПИ пл. №036004 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1330 / 10.03.2014 г.

Март
10

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Общинска програма за детето 2014 г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1331 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Атанасов Митков за Мариана Атанасова Миткова и Митра Пеева Калудова 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1332 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Тодор Георгиев Въртелов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1333 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Тодор Ангелов Полихронов и Надежда Вълева Вълева за дъщеря им Виктория Тодорова Полихронова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1334 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иван Николов Касабски

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1335 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Радостин Неделчев Гепов за дъщеря му Анна - Мария Радостинова Гепова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1336 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мелиха Себайдин Русева за дъщеря й Златка Вълкова Русева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1337 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Добринка Наскова Начева за сина й Валери Светославов Хуан

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1338 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Светла Желязкова Илиева
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1339 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитринка Райчева Иванова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1340 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Румен Данчев Иванов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1341 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Николинка Русева Минчева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1342 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Айше Юсеин Шахпаз

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1343 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радостина Методиева Ангелова за дъщеря й Мариам Валентинова Ангелова
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1344 / 10.03.2014 г.

Март
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Приемане на отчета на Общински съвет по Наркотични вещества

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай