Март 2014

СГРАДА /бивше училище/, с. БРАТОВО

Март
24
обект "Сграда /бивше училище/, с. Братово"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Сграда /бивше училище/, с. Братово, кв. 5, УПИ-Х-82 с дворно място от 1251, община Бургас"
Адрес с. Братово, община Бургас
РЗП 367,50 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решения № 12 / 29.07.2004 и № 14 / 24.09.2004;  ДВ бр. 23 / 18.03.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 1 / 07.03.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  28.04.2005
Начална цена  19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) лв.
Цена на търга  32 510 (тридесет и две хиляди петстотин и десет) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "БРИТИШ ДИВЕЛОПМЕНТС" ЕООД - гр. Бургас
Договор  19.05.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН (книжарница), ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №13

Март
24
обект "Магазин (книжарница), ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 13""
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Магазин (книжарница), ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 13, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 13
Застроена площ 53 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 19 / 31.01.2005;   ДВ бр. 38 / 18.03.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 40 / 20.12.2004
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  22.06.2005
Начална цена  193 000 (сто деветдесет и три хиляди) лв.
Цена на търга  330 000 (триста и тридесет хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "ПС КОМЕРС" ЕООД - гр. Бургас
Договор  18.07.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.117, между вх. 3 и 4

Март
24
обект "Магазин, ж.к. "Бр. Миладинови", бл. 117, между входове 3 и 4"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Магазин, ж.к. "Бр. Миладинови", бл. 117, между вх. 3 и 4, гр. Бургас"
Адрес гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 117, между входове 3 и 4
Застроена площ 148 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 19 / 31.01.2005;   ДВ бр. 38 / 18.03.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 40 / 20.12.2004
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  22.06.2005
Начална цена  302 000 (триста и две хиляди) лв.
Цена на търга  304 000 (триста и четири хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "ДАНДИ" ООД - гр. Бургас
Договор  18.07.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ (Балкан), ул. Хр. Ботев" №13

Март
24
обект "Заведение за обществено хранене /Балкан/, ул. "Христо Ботев" № 13"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Заведение за обществено хранене /Балкан/, ул. "Христо Ботев" № 13, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" № 13
Застроена площ 66,40 кв. м
сутерен    134,50 кв.м..
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005;   ДВ бр. 53 / 27.04.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 3 / 21.03.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  15.07.2005
Начална цена  190 500 (сто и деветдесет хиляди и петстотин) лв.
Цена на търга  193 500 (сто деветдесет и три хиляди и петстотин) лв. Изплатен изцяло.
Купувач ЕТ "ЛИНА - Гроздалина Петрова" - гр. Бургас
Договор  27.07.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1414 / 21.03.2014 г.

Март
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на финансови средства на Кирил Стойчев Терзиев за участие му на Европейско първенство по борба в гр. Ваанта, Финландия, 01.04.2014 г. - 06.04.2014 г. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ №2, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №55

Март
24
обект "Подблоково помещение №2, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №55"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Подблоково помещение № 2, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 55, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 55
Застроена площ 121,36 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005;   ДВ бр. 56 / 08.07.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 5 / 11.04.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  25.07.2005
Начална цена  237 000 (двеста тридесет и седем хиляди) лв.
Цена на търга  241 000 (двеста четиридесет и една хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач НАЧО ГАНЕВ НАКОВ  - гр. Бургас
Договор  08.07.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ №3, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №55

Март
24
обект "Подблоково помещение № 3, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №55"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Подблоково помещение № 3, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 55, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 55
Застроена площ 96  кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005;   ДВ бр. 56 / 08.07.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 5 / 11.04.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  25.07.2005
Начална цена  150 000 (сто и петдесет хиляди) лв.
Цена на търга  152  000 (сто петдесет и две хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "РОМАНО" ЕООД  - гр. Бургас
Договор  17.09.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ №4, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №55

Март
24
обект "Подблоково помещение № 4, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №55"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Подблоково помещение № 4, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 55, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 55
Застроена площ 24,60 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005;   ДВ бр. 56 / 08.07.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 5 / 11.04.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  25.07.2005
Начална цена  48 000 (четиридесет и осем хиляди) лв.
Цена на търга  50  000 (петдесет хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "РОМАНО" ЕООД  - гр. Бургас
Договор  17.08.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН №3, ул. "Александровска" №137-141

Март
24
обект "Магазин № 3, ул. "Александровска" № 137-141"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Магазин № 3, ул. "Александровска" № 137-141, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ул. "Александровска" № 137-141
Застроена площ 88  кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 6 / 19.02.2005;   ДВ бр. 61 / 26.07.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 17/ 04.07.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  10.08.2005
Начална цена  426 000 (четиристотин двадесет шест хиляди) лв.
Цена на търга  430 500 (четиристотин и тридесет хиляди и петстотин) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "МАТЕКС" ЕООД  - гр. Варна
Договор  18.08.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН №2, ул. "Александровска" №137-141

Март
24

обект "Магазин № 1300 (магазин №2), ул. "Александровска" № 137-141"

Метод за приватизация

открит търг с явно наддаване

Наименование на обекта

Магазин 1300 (магазин № 2)

Адрес

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 137-141

Застроена площ

167 кв. м.

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано

Общински съвет - гр. Бургас:
- Решение Nо 6 от 19.02.2005 г. /ДВ, бр. 61 от 26.07.2005/
Надзорен съвет:
- Решения Nо 17/ 04.07.2005 г. и Nо 18 / 11.07.2005 г,

Орган, упражняващ правото на собственост

Община Бургас

Реституционни искове

Няма

Дата на провеждане на търга

28.10.2005 г.

Начална цена

808 000 (осемстотин и осем хиляди) лв.

Цена на търга

816 000 (осемстотин и шестнадесет хиляди) лв. Изплатен изцяло.

Купувач

Цветан Христов Атанасов, с. Казашко, обл. Варненска

Договор

8.11.2005 г.

Дата на прехвърляне правото на собственост

с подписване на договора

 

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН №2, ул. "Стефан Стамболов" №118

Март
24

обект "Магазин No 2, ул. “Стефан Стамболов” № 118"

Метод за приватизация

открит търг с явно наддаване

Наименование на обекта

Магазин № 2

Адрес

гр. Бургас, ул. "Стефан Стамболов" № 118

Застроена площ

47 кв. м.

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано

Общински съвет - гр. Бургас:
- Решение Nо 6 от 19.02.2005 г. /ДВ, бр. 61 от 26.07.2005/
Надзорен съвет:
- Решение  Nо 27/ 17.10.2005 г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Община Бургас

Реституционни искове

Няма

Дата на провеждане на търга

15.11.2005 г.

Начална цена

60 000 (шестдесет хиляди) лв.

Цена на търга

65 000 (шестдесет и пет хиляди) лв. Изплатен изцяло.

Купувач

Манол Иванов Топузов,
ж.к. “Братя Миладинови” бл. 33, вх. А, ет. 5, ап. 10, гр. Бургас

Договор

7.12.2005 г.

Дата на прехвърляне правото на собственост

с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

СКЛАД, ул. "Иван Богоров"

Март
24
обект "Склад, ул. "Иван Богоров""
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Склад
Адрес гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" (до бензиностанцията на "Петрол" АД)
Застроена площ 103  кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005  ДВ бр. 104 / 27.12.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 33 / 21.11.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  15.02.2006
Минимална конкурсна цена  13  100 (тринадесет хиляди сто) лв.
Цена на конкурса  15 788 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) лв. Изплатен изцяло.
Купувач Иван Хараламбов Хараламбов,
гр. Карнобат
Договор  01.03.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ №2, ул. "Байкал" №9

Март
24
обект "Складово помещение №2, ул. "Байкал" №9"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Складово помещение №2, ул. "Байкал" №9
Адрес гр. Бургас, кв. "Победа", ул. "Байкал" №9
Застроена площ 288  кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005  ДВ бр. 104 / 27.12.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 33 / 21.11.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  15.02.2006
Минимална конкурсна цена  50  000 (петдесет хиляди) лв.
Цена на конкурса  50 250 (петдесет хиляди двеста и петдесет) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Риба Комерс" ООД,
гр. Бургас
Договор  01.03.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

БИВШ ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН, ж.к. "Зорница" бл.47

Март
24
обект "Бивш хранителен магазин"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Бивш хранителен магазин, ж.к. "Зорница", бл. 47, до вх. Е
Адрес гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.47
Застроена площ 113,50  кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005  ДВ бр. 17 / 24.02.2006
 Надзорен съвет:
 - Решение № 40 / 08.02.2006
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  14.03.2006
Минимална конкурсна цена  80  000 (осемдесет хиляди) лв.
Цена на конкурса  88 135 (осемдесет и осем хиляди сто тридесет и пет) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Болеро" ООД,
гр. Бургас
Договор  03.04.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ОБОСОБЕН ОБЕКТ, ул. "Патриарх Евтимий" / "Ал. Велики"

Март
24
Обособен обект ул. "П. Евтимий" / ул. "Ул. Велики"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Обособен обект, ул. "Патриарх Евтимий" - част от сграда на ул. "Александър Велики" №37
Адрес гр. Бургас, ул. "Патриарх Евтимий"
Застроена площ 101,40  кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 32 / 31.01.2006  ДВ бр. 21 / 10.03.2006
 Надзорен съвет:
 - Решение № 37 / 19.12.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  24.03.2006
Минимална конкурсна цена  100  000 (сто хиляди) лв.
Цена на конкурса  101 200 (сто и една хиляди и двеста) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Бургас-тур" ООД,
гр. Бургас
Договор  14.04.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1406/ 20.03.2014 г.

Март
24

от Васил Костадинов - управител на МДЛ "Лина" ЕООД
Oтносно: Инвестиционни намерения за извършване на комплекс лабораторни, диагностични анализи по множество профили

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

СЕРВИЗНА БАЗА, гр. Камено

Март
25
обект "Сервизна база"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Сервизна база
Адрес гр. Камено, обл. Бургаска
Площ 14 200/ 18 950  кв. м. и (стопанска сграда със застроена площ от 663,6 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 32 / 31.01.2006  ДВ бр. 21 / 10.03.2006
 Надзорен съвет:
 - Решение № 37 / 19.12.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  "Бургасбус" ЕООД
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  28.03.2006
Минимална конкурсна цена  90  000 (деветдесет хиляди) лв.
Цена на конкурса  95 001 (деветдесет и пет хиляди и един) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Стан" ООД, гр.Бургас
Договор  10.04.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН, ж.к. Изгрев" бл. 53

Март
25
обект "Магазин, ж.к. "Изгрев", бл.53"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Магазин, ж.к. "Изгрев", бл.53, до вх. "Г"
Адрес гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 53, до вх. "Г"
Площ 60,40 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005  ДВ бр. 33 / 21.04.2006
 Надзорен съвет:
 - Решение № 40 / 08.02.2006
 - Решение №  2 / 22.03.2006 
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  09.05.2006
Минимална конкурсна цена  49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) лв.
Цена на конкурса  49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) лв. Изплатен изцяло.
Купувач ЕТ "Биофарм - Иванка Здравчева", гр. Бургас
Договор  30.05.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО - УЧИЛИЩНА СГРАДА

Март
25
обект "Незавършено строителство - училищна сграда"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Незавършено строителство - училищна сграда с прилежащ терен, находяща се в ж.к. "Меден Рудник", кв. 38, зона "В", гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. 38, зона "В"
Площ 20 155 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005  ДВ бр. 45 / 02.06.2006
 Надзорен съвет:
 - Решение № 37 / 19.12.2005 и
 - Решение № 3   / 27.03.2006
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  23.06.2006
Минимална конкурсна цена   518 000,00 (един милион петстотин и осемнадесет хиляди) лв.
Цена на конкурса  1 520 000,00 (един милион петстотин и двадесет хиляди)лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Трем" ООД, ул. "Захари Стоянов" №36
Договор  09.08.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

БИВШИ ГАРАЖИ /МАГАЗИНИ/, ж.к. "ИЗГРЕВ"

Март
25
обект "Бивши гаражи /магазини/, ж.к. "Изгрев""
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Бивши гаражи /магазини/, ж.к. "Изгрев", срещу бл. 71, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", срещу бл. 71
Площ 495,57 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 33 / 24.04.1998  ДВ бр. 47 / 09.06.2006
 Надзорен съвет:
 - Решение № 12 / 03.07.2006
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  10.08.2006
Минимална конкурсна цена   78 000,00 (седемдесет и осем хиляди) лв.
Цена на конкурса   79 000,00 (седемдесет и девет хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Камон - Турс" ЕООД, ж.к. "Славейков", бл. 44, гр. Бургас
Договор  25.08.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

БИВШ МАГАЗИН №1, ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

Март
25
обект "Бивш магазин №1, ж.к. "Бр. Миладинови""
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Бивш магазин №1, ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Родопи" №32, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Родопи" №32
Площ 68 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 36 / 31.05.2006  ДВ бр. 80 / 03.10.2006
 Надзорен съвет:
 - Решение № 18 / 11.09.2006
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  18.10.2006
Минимална конкурсна цена   79 070,00 (седемдесет и девет хиляди и седемдесет) лв.
Цена на конкурса   80 035,00 (осемдесет хиляди и тридесет и пет) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Хирон - 2001" ЕООД, гр. Бургас
Договор  03.11.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ОБОСОБЕН ОБЕКТ, ул. "Индустриална" №44

Март
25
Обособен обект, ул.  "Индустриална" №44, Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Обособен обект, ул. "Индустриална" №44, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ул. ."Индустриална" №44
Площ 65,38 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 42 / 18.12.2002
 Надзорен съвет:
 - Решение № 25 / 07.11.2006
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  27.12.2006
Минимална конкурсна цена   21 520 (двадесет и една хиляди петстотин и двадесет) лв.
Цена на конкурса   24 800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин) лв. Изплатена изцяло.
Купувач ЕТ "Фоноекспрес-3 - Кристина Близнакова", гр. Бургас, ул. "Индустриална №44
Договор  22.01.2007
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

СГРАДА БИВШЕ ТВУ, гр. Българово

Март
25
СГРАДА БИВШЕ ТВУ, гр. Българово
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта СГРАДА БИВШЕ ТВУ, гр. Българово, с прилежащ терен
Адрес гр. Българово
Площ РЗП - 1554,80 кв.м., прилежащ терен 9 260 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005
  Надзорен съвет:
 - Решение № 1 / 20.03.2007
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  03.05.2007
Минимална конкурсна цена   240 000 (двеста и четиридесет хиляди) лв.
Цена на конкурса   242 700 (двеста четиридесет и две хиляди и седемстотин) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "Балкан Трейд" ЕООД, гр. Бургас, ул. "Княз Батенберг" № 5А, ет. 1
Договор  22.05.2007
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ж.к. "Славейков", бл.55

Март
25
ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ж.к. "Славейков", бл.55
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ж.к. "Славейков", бл.55, между вх."И" и "К"
Адрес ж.к. "Славейков", бл.55, гр. Бургас
Площ 82,60 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 36 / 31.05.2006;
 ДВ, бр. 96 от 28.11.2006г Надзорен съвет:
 - Решение № 23 / 23.10.2006
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  14.12.2006
Минимална конкурсна цена   52 000 (петдесет и две хиляди) лв.
Цена на конкурса   62 500 (шестдесет и две хиляди и петстотин) лв. Изплатена изцяло.
Купувач Стефан Иванов Маринов, гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.37, вх.4, ет.4
Договор  28.12.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ №1, кв. "Победа"

Март
25
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ №1,  кв. "Победа"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Складово помещение №1, ул. "Байкал" №9, гр. Бургас
Адрес ул. "Байкал" №9, гр. Бургас
Площ 96,00 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 33 / 21.11.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  14.02.2006
Минимална конкурсна цена 16 000 (шестнадесет хиляди) лв.
Цена на конкурса 47 100 (четиридесет и седем хиляди и сто) лв. Изплатена изцяло.
Купувач ЕТ "МАРСИ - Минчо Бакалов"
Договор  08.05.2007
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ул. "Александровска" №135

Март
25
ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ / бивша складкарница "Волга"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Подблоково помещение / бивша складкарница "Волга", ул. "Александровска" № 135, гр. Бургас
Адрес ул. "Александровска" № 135, гр. Бургас
Площ 87,00 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 44 / 30.01.2007;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 6 / 07.05.2007
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  10.07.2007
Минимална конкурсна цена 331 800 (триста тридесет и една хиляди и осемстотин) лв.
Цена на конкурса 782 730 (седемстотин осемдесет и две хиляди седемстотин и тридесет) лв. Изплатена изцяло.
Купувач ЕТ "СТИЛ - Анастасия Вълкова"
Договор  27.08.2007
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН "ПИРГОС", ж.к. "Лазур"

Март
25
Магазин "Пиргос"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Магазин "Пиргос", ж.к. "Лазур", гр. Бургас
Адрес ж.к. "Лазур", гр. Бургас
Площ 59,00 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 44 / 30.01.2007;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 7 / 14.05.2007
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  12.07.2007
Минимална конкурсна цена 41 800 (четиридесет и една хиляди и осемстотин) лв.
Цена на конкурса 42 800 (четиридесет и две хиляди и осемстотин) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "ПС ГРУП" АД
Договор  24.07.2007
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

КИНОСАЛОН, кв. "Долно Езерово", гр. Бургас

Март
25
Киносалон, кв. Долно Езерово
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Киносалон и обслужващи сгради, кв. Долно Езерово, гр. Бургас
Адрес кв. Долно Езерово, гр. Бургас
Площ 428,30 кв.м. и котелно 208,00 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 1 / 20.03.2007;      6 / 07.05.2007 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  31.07.2007
Минимална конкурсна цена 54 000 (петдесет и четири хиляди) лв.
Цена на конкурса 54 500 (петдесет и четири хиляди и петстотин) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "ДИ-ЙОР-2"  ЕООД
Договор  17.08.2007
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН "ХАША", ул. "Хр. Ботев" №61-67

Март
25
Магазин "ХАША", ул. "Хр. Ботев" № 61-67
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Магазин "ХАША" /партер/,       ул. Хр. Ботев" № 61 - 67, бл. 1, гр. Бургас
Адрес ул. "Хр. Ботев" № 61-67, бл. 1, гр. Бургас
Площ 130,00 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 6 / 19.02.2004;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 11 / 25.06.2007;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  06.08.2007
Минимална конкурсна цена 366 780 (триста шестдесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет) лв.
Цена на конкурса 432 000 (четиристотин тридесет и двехиляди) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "ЧАР"  ЕООД
Договор  04.09.2007
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ОБОСОБЕН ОБЕКТ №4 (част от сграда ет.1), ул. "П. Евтимий" / ул. "Ал. Велики" №37

Март
25
Обособен обект №4, ул. "П. Евтимий" - част от сграда (І ет.) ул. "Ал. Велики" №37, гр. Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Обособен обект №4, ул. "Патриарх Евтимий" - част от сграда /първи етаж/ на ул. "Александър Велики", гр. Бургас
Адрес ул. "Александър Велики" №37, гр. Бургас
Площ 32,00 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 47 / 25.04.2007;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 18 / 27.08.2007;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  09.10.2007
Минимална конкурсна цена 37 600 (тридесет и седем хиляди и шестстотин) лв.
Цена на конкурса 43 000 (четиридесет и три хиляди) лв. Изплатена изцяло.
Купувач Петьо Коджабашев
Договор  17.10.2007
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН № 1, ул. "Александровска" №83

Март
25
Магазин № 1,  ул. "Александровска" № 83, гр. Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Магазин № 1, ул. "Александровска" № 83,         гр. Бургас
Адрес ул. "Александровска" № 83,   гр. Бургас
Площ 42,50 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 47 / 25.04.2007;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 20 / 17.09.2007;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  29.10.2007
Минимална конкурсна цена 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лв.
Цена на конкурса 757 300 (седемстотин петдесет и седем хиляди и триста) лв. Изплатена изцяло.
Купувач Виолета - Ева Костова Шопова
Договор  23.11.2007
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

КАФЕ, ул. "Христо Ботев" №13

Март
25
Кафе,  ул. "Христо Ботев" № 13, гр. Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Кафе, ул. "Христо Ботев"         № 13, гр. Бургас
Адрес ул. "Христо Ботев" № 13,        гр. Бургас
Площ 60,00 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 47 / 25.04.2007;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 19 / 10.09.2007;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  30.10.2007
Минимална конкурсна цена 350 000 (триста и петдесет хиляди) лв.
Цена на конкурса 528 280 (петстотин двадесет и осем хиляди двеста и осемдесет) лв. Изплатена изцяло.
Купувач Атанаска Колева
Договор  22.11.2007
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ОБОСОБЕН ОБЕКТ №4 (част от сграда ет.1 и 2),ул. П. Евтимий / ул. "Ал. Велики" №37

Март
25
Обособен обект №4, ул. "П. Евтимий" - част от първи и втори етаж на двуетажна сграда на ул. "Ал. Велики" №37, гр. Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Обособен обект №4, ул. "Патриарх Евтимий" - част от първи и втори етаж на двуетажна сграда на ул. "Александър Велики",              гр. Бургас
Адрес ул. "Александър Велики" № 37, гр. Бургас
Площ 394,75 кв.м., стълбище 27,29 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решения № 23 / 27.04.2005;
 Надзорен съвет:
 - Решения №№ 27 / 27.11.2006  и 22 / 15.10.2007 г;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  27.11.2007
Минимална конкурсна цена 270 000 (двеста и седемдесет хиляди) лв.
Цена на конкурса 271 500 (двеста седемдесет и една хиляди и петстотин) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "Кеномат" ООД
Договор  09.01.2008
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН № 1972, ж.к. "Зорница", до бл. 13

Март
25
Магазин No 1972, ж.к. "Зорница", до бл. 13,  Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Обособен обект (магазин № 1972), ж.к. "Зорница", до бл. 13, гр. Бургас
Адрес ж.к. "Зорница", до бл.13,  гр. Бургас
Площ 37,00  кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 47/ 25.04.2007;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 13 / 22.04.2008 г;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  29.05.2008
Минимална конкурсна цена 53 000 (петдесет и три хиляди) лв.
Цена на конкурса 53 100 (петдесет и три хиляди и сто) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "Риба Комерс" ЕООД
Договор  20.06.2008
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, с. Черно море

Март
25
Магазин за хранителни стоки, с. Черно море, обл. Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Магазин за хранителни стоки (до Автогарата), с. Черно море, обл. Бургас
Адрес с. Черно море, обл. Бургас
Площ 109,24  кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 8 / 17.04.2008;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 22 / 05.08.2008 г;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  16.09.2008
Минимална конкурсна цена 89 000 (осемдесет и девет хиляди) лв.
Цена на конкурса 90 000 (деветдесет хиляди) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "МАРИЕТА-ЕМ ХИКС" ЕООД
Договор  14.10.2008
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък
Публикувано от: p.nikolova чети по-нататък

МАГАЗИН "ПАРИЖ", ул. "Оборище" № 79 А

Март
25
Магазин "Париж", ул. "Оборище" № 79 А, гр. Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Магазин "Париж", ул. "Оборище" № 79 А, гр. Бургас
Адрес ул. "Оборище" № 79 А, гр. Бургас
Площ 67,91  кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 33 / 24.04.1998;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 23 / 12.08.2008 г;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  16.09.2008
Минимална конкурсна цена 101 140 (сто и една хиляди сто и четиридесет) лв.
Цена на конкурса 200 000 (двеста хиляди) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "МЕДИТЕХ - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Договор  24.10.2008
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ТАПИЦЕРСКО АТЕЛИЕ, ул. "Оборище" № 79 А

Март
25
Тапицерско ателие, ул. "Оборище" № 79 А, гр. Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Тапицерско ателие, ул. "Оборище" № 79 А, гр. Бургас
Адрес ул. "Оборище" № 79 А, гр. Бургас
Площ 118,90  кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 27-Б / 10.10.2001;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 25 / 09.09.2008 г;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  21.10.2008
Минимална конкурсна цена 160 000 (сто и шестдесет хиляди) лв.
Цена на конкурса 261 580 (двеста шестдесет и една хиляди петстотин и осемдесет) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "ЕМИ" ООД
Договор  13.11.2008
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН "ХАША" /партер и сутерен/, ул. "Хр. Ботев" № 61-67

Март
25
Магазин "ХАША" /партер и сутерен/  ул. "Христо Ботев" №61-67, гр. Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Магазин "ХАША" /находящ се на партер и сутерен/, ул. "Христо Ботев" № 61-67, гр. Бургас
Адрес ул. "Христо Ботев" № 61-67, гр. Бургас
Площ партерен етаж - 329,88  кв.м.
сутерен - 134,09 кв.м.
общи части - 46,67 кв.м. и
правото на строеж върху държавна земя
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 8 / 30.04.2004;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 42 / 25.03.2009 г;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  27.04.2009
Минимална конкурсна цена 627 400 (шестстотин двадесет и седем хиляди и четиристотин) лв.
Цена на инвестиции: 10 000 (десет хиляди) лева
Цена на конкурса 627 401 (шестстотин двадесет и седем хиляди четиристотин и един) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "ЧАР" ЕООД, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" № 83А
Договор  17.07.2009
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ОБОСОБЕН ОБЕКТ, ул. "Хр. Ботев" № 13, ет. 4, гр. Бургас

Март
25
Обособен обект, ул. "Христо Ботев" №13 eт. 4, гр. Бургас
Метод за приватизация: конкурс на един етап
Наименование на обекта: Обособен обект, ул. "Христо Ботев" №13, ет. 4, гр. Бургас
Адрес: ул. "Христо Ботев" № 13, ет. 4, гр. Бургас
Застроена площ: 627,00 кв. м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 36 / 31.05.2006;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 44 / 14.04.2009 г;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на конкурса:  06.07.2009
Минимална конкурсна цена: 544 500 (петстотин четиридесет и четири хиляди и петстотин) лева
Цена на инвестиции: 10 000 (десет хиляди) лева
Цена на конкурса: 546 300 (петстотин четиридесет и шест хиляди и триста) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: Ана Иванова Панайотова-Генова
Договор:  14.08.2009
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ВИЛА "ОТМАНЛИ", лесопарк "Росенец", гр. Бургас

Март
25
Вила "Отманли", лесопарк "Росенец", гр. Бургас
Метод за приватизация: конкурс на един етап
Наименование на обекта: Вила "Отманли", Лесопарк "Росенец", гр. Бургас
Адрес: Лесопарк "Росенец",  гр. Бургас
Разгъната застроена площ: 451,10 кв. м.и правото на строеж върху общински терен.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 16 / 18.12.2008;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 2 / 09.06.2009 г;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на конкурса:  09.07.2009
Минимална конкурсна цена: 320 000 (триста и двадесет хиляди) лева
Цена на инвестиции: 5 000 (пет хиляди) лева
Цена на конкурса: 370 500 (триста и седемдесет хиляди и петстотин) лева плюс 5000 (пет хиляди) инвестиции. Изплатени изцяло.
Купувач: "СРЕГИ" ООД, гр. Бургас, ул. "Стефан Стамболов" № 96
Договор:  31.07.2009
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО УПИ III, кв.14, ж.к. "Меден Рудник", зона "А", гр. Бургас

Март
25
Незавършено строителство, ж.к. "Меден Рудник",зона "А", гр. Бургас
Метод за приватизация: конкурс на един етап
Наименование на обекта: Незавършено строителство, ж.к. "Меден Рудник",зона "А", УПИ III, кв.14 с прилежащ терен от 2152 кв.м., гр. Бургас
Адрес: ж.к. "Меден Рудник",зона "А",  гр. Бургас
Застроена площ: Незавършено строителство ведно с прилежащ терен от 2152 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 16 / 18.12.2008;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 2 / 09.06.2009 г и № 6 / 14.07.2009 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на конкурса:  25.08.2009
Минимална конкурсна цена: 390 000 (триста и деветдесет хиляди) лева
Цена на инвестиции: 10 000 (десет хиляди) лева
Цена на конкурса: 390 010 (триста и деветдесет хиляди и десет) лева плюс 10000 (десет хиляди) инвестиции. Изплатени изцяло.
Купувач: "ТЕМА" ЕООД, гр. Бургас, ул. "Сливница" № 15
Договор:  05.10.2009
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ПОЧИВНА БАЗА, лесопарк "Росенец", гр. Бургас

Март
25
Обособен обект - Почивна база, лесопарк "Росенец", гр. Бургас
Метод за приватизация: конкурс на един етап
Наименование на обекта: Обособен обект - Почивна база, находяща се в Лесопарк "Росенец", гр. Бургас
Адрес: Лесопарк "Росенец",  гр. Бургас
Разгъната застроена площ: 398,17 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 22/ 11.06.2009;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 11/ 18.08.2009 г;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на конкурса:  17.09.2009
Минимална конкурсна цена: 274 200 (двеста седемдесет и четири хиляди и двеста) лева
Цена на инвестиции: 5 000 (пет хиляди) лева
Цена на конкурса: 279 200 (двеста седемдесет и девет хиляди и двеста)) лева плюс 5000 (пет хиляди) инвестиции. Изплатени изцяло.
Купувач: "ОЛИМП СТРОЙ" ООД, гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 66
Договор:  26.10.2009
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

КОЗМЕТИЧЕН САЛОН, ул. "Конт Андрованти" № 4, ет. 3, гр. Бургас

Март
25
Козметичен салон, ул. "Конт Андрованти" № 4, ет.3, гр. Бургас
Метод за приватизация: конкурс на един етап
Наименование на обекта: Козметичен салон, ул. "Конт Андрованти" № 4, ет.3, гр. Бургас
Адрес: ул. "Конт Андрованти" № 4, ет.3, гр. Бургас
Застроена площ: 284 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 8 / 17.04.2008;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 8 / 04.08.2009 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на конкурса:  03.11.2009
Минимална конкурсна цена: 296 500 (двеста деветдесет и шест хиляди и петстотин) лева
Цена на инвестиции: 10 000 (десет хиляди) лева
Цена на конкурса: 297 400 (двеста деветдесет и седем хиляди и четиристотин) лева плюс 10000 (десет хиляди) инвестиции. Изплатени изцяло.
Купувач: "ПМУ" АД, гр. Бургас, територия "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
Договор:  26.11.2009
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО В Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", (БЛ. 135), гр. Бургас

Март
25
Незавършено строителство в ж.к. "Меден Рудник" (бл. 135) гр. Бургас
Метод за приватизация: конкурс на един етап
Наименование на обекта: Незавършено строителство в ж.к. "Меден Рудник" (бл. 135), Зона "Г", УПИ XV, кв. 82, с прилежащ терен от 4228 кв.м., гр. Бургас
Адрес: УПИ XV, кв. 82 (блок 135), Зона "Г", ж.к. "Меден Рудник" гр. Бургас
Застроена площ: блок 135 + прилежащ терен от 4228 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 32 / 18.03.2010;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 27 / 16.02.2010 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на конкурса:  15.07.2010
Минимална конкурсна цена: 583 700 (петстотин осемдесет и три хиляди и седемстотин) лева
Цена на конкурса: 583 700 (петстотин осемдесет и три хиляди и седемстотин) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: "БУЛТРАНС ОЙЛ"  ООД, гр. Бургас
Договор:  02.09.2010
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

БИВША ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА, гр. Българово

Март
25

 


Бивша ветеринарна лечебница, ул. "Девети септември" №38А, гр. Българово
Метод за приватизация: конкурс на един етап
Наименование на обекта: Бивша ветеринарна лечебница, гр. Българово
Адрес: ул. "Девети септември" № 38А, гр. Българово
Застроена площ:  
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 33 / 22.04.2010;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 2 / 13.10.2010 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на конкурса:  12.11.2010
Минимална конкурсна цена: 23 000 (двадесет и три хиляди) лева
Цена на конкурса: 23 000 (двадесет и три хиляди). Изплатени изцяло.
Купувач: Деница Тодорова Казанева, гр. Българово
Договор:  23.11.2010
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

АТЕЛИЕ, ж.к. Бр. Миладинови, бл.42, гр. Бургас

Март
25
Ателие, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 41, вх. "Б", ет. 12, гр. Бургас
Метод за приватизация: конкурс на един етап
Наименование на обекта: Ателие
Адрес: ж.к. "Бр. Миладинови", бл.41, вх."Б", ет.12, гр. Бургас
Застроена площ:  
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 33 / 22.04.2010;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 2 / 13.10.2010 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на конкурса: 31.01.2011
Минимална конкурсна цена: 100 300 (сто хиляди и триста) лева
Цена на конкурса: 100 300 (сто хиляди и триста) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: Пламен Митев Панайотов, гр. Бургас
Договор:  09.03.2011
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

АТЕЛИЕ No M.A. - мансарден етаж, ул. "Странджа" №36, гр. Бургас

Март
25
Ателие No M. A. - мансарден етаж
Метод за приватизация: конкурс на един етап
Наименование на обекта: Ателие No М.А. - мансарден етаж, ул. "Странджа" № 36, гр. Бургас
Адрес: ул. "Странджа" № 36, гр. Бургас
Застроена площ:  
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 33 / 22.04.2010;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 42 / 24.08.2010 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на конкурса: 10.03.2011
Минимална конкурсна цена: 38 000 (тридесет и осем хиляди) лева без ДДС
Цена на конкурса: 45 600 (четиридесет и пет хиляди и шестстотин) лева с ДДС. Изплатена изцяло.
Купувач: Петър Иванов Петров, гр. Малко Търново
Договор:  22.03.2011
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН, ул. "Фердинандова" №49, гр. Бургас

Март
25

Mагазин, ул. "Фердинандова" №49

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддавване

Наименование на обекта: Магазин, ул. "Фердинандова" №49, гр. Бургас
Адрес: ул. "Фердинандова" № 49, гр. Бургас
Застроена площ:  
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 33 / 22.04.2010;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 5 / 16.11.2010 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на конкурса: 08.03.2012
Минимална конкурсна цена: 450 000 (четиристотин и петдесет)
Цена на конкурса: 536 700 (петстотин тридесет и шест хиляди и седемстотин) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: "Бургасцвет - 90" ЕООД, гр. Бургас
Договор:  17.04.2012
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ПОЧИВНА БАЗА, м. Ковач, община Малко Търново

Март
25

Почивна база в м. Ковач, общ. М. Търново

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта: Почивна база (собственост на "Обреден комплекс" ЕООД) в м. Ковач, землището на с. Звездец, община Малко Търново
Адрес: м. Ковач, землището на с. Звездец, община Малко Търново
Застроена площ:  
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 41 / 18.11.2010 и 23.11.2010 г.;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 12 / 15.03.2011 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване: 17.04.2012
Начална тръжна цена: 205 000 (двеста и пет хиляди) лева
Цена: 205 000 (двеста и пет хиляди) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: "Бургасцвет - 90 - Танев" ЕООД, гр. Бургас
Договор:  21.05.2012
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ж.к. "Славейков", бл.55, гр. Бургас

Март
25

Почивна база в м. Ковач, общ. М. Търново

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта: Почивна база (собственост на "Обреден комплекс" ЕООД) в м. Ковач, землището на с. Звездец, община Малко Търново
Адрес: м. Ковач, землището на с. Звездец, община Малко Търново
Застроена площ:  
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 41 / 18.11.2010 и 23.11.2010 г.;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 12 / 15.03.2011 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване: 17.04.2012
Начална тръжна цена: 205 000 (двеста и пет хиляди) лева
Цена: 205 000 (двеста и пет хиляди) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: "Бургасцвет - 90 - Танев" ЕООД, гр. Бургас
Договор:  21.05.2012
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС, ж.к. "Славейков", бл.55, до вх."И", гр. Бургас

Март
25

Самостоятелен обект в сграда - офис, ж.к. "Славейков", бл.55

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта:

Самостоятелен обект в сграда-офис,  ж.к. "Славейков", бл.55, до вх. "И", гр. Бургас

Адрес: гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.55, до вх. "И"
Застроена площ:  
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 13 / 25.09.2012 г.;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 21 / 11.12.2012 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване: 03.01.2013
Начална тръжна цена: 45 800 (четиридесет и пет хиляди и осемстотин) лева
Цена: 45 800 (четиридесет и пет хиляди и осемстотин) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: "Вирджиния - Ер Ен" ЕООД, гр. Бургас
Договор:  15.03.2013
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН в УПИ Х, кв.5, ПЗ ПОБЕДА, гр. Бургас

Март
25

Магазин в УПИ Х, кв. 5, ПЗ Победа

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта:

Магазин в сграда в в УПИ Х в кв.5 по плана на ПЗ Победа, гр. Бургас

Адрес: гр. Бургас, ПЗ Победа, кв.5, УПИ Х
Застроена площ: Първи етаж - 65,91 кв.м.
Втори етаж - 67,90 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 33 / 22.04.2010 г.;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 3 / 23.01.2013 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване: 28.03.2013
Начална тръжна цена: 125 600 (сто двадесет и пет хиляди и шестстотин) лева без ДДС
Цена: 150 720 (сто и петдесет хиляди седемстотин и двадесет) лева с ДДС. Изплатена изцяло.
Купувач: "Серафимов Системс" ООД, гр. Бургас
Договор:  18.04.2013
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ /бивша Ритуална зала/ - ул. "Странджа" 15, гр. Бургас

Март
25

Подблоково помещение /бивша Ритуална зала/

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта:

Подблоково помещение /бивша Ритуална зала/, ул. "Странджа" 15, гр. Бургас

Адрес: гр. Бургас, ул. Странджа 15
Застроена площ: 242,80 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 9 / 24.04.2012 г. и № 13 / 25.09.2012 г.;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 1 / 02.01.2013 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване: 15.04.2013
Начална тръжна цена: 228 800 (двеста двадесет и осем хиляди и осемстотин) лева
Цена: 280 100 (двеста и осемдесет хиляди и сто) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: "ЕЛДИ 2828" ЕООД, гр. Бургас
Договор:  15.05.2013
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ТАВАНСКИ ЕТАЖ - АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ул. "Гео Милев" 4, гр. Бургас

Март
25

Тавански етаж - ателие за творческа дейност

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта:

Тавански етаж - ателие за творческа дейност

Адрес: гр. Бургас, ул. "Гео Милев" № 4
Застроена площ: 89 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 9 / 24.04.2012 г.;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 11 / 17.04.2013 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване: 25.07.2013
Начална тръжна цена: 49 900 (четиридесет и девет хиляди и деветстотин) лева
Цена: 49 900 (четиридесет и девет хиляди и деветстотин ) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: Димитринка Радева Костова
Договор:  21.08.2013
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ГАРАЖИ № 1 и 2 - ул. "Астория" 6, кв. Долно Езерово, гр. Бургас

Март
25

Гаражи № 1 и 2

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта:

Гаражи № 1 и 2

Адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. "Астория" № 6
Застроена площ: 19 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 20 / 19.02 и 21.02.2013 г.;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 17 / 17.07.2013 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване: 29.08.2013
Начална тръжна цена: За Гараж № 1 - 3 724 (три хиляди седемстотин двадесет и четири) лева
За Гараж № 2 - 3 814 (три хиляди осемстотин и четиринадесет) лева
Цена: 3 724 лв. - за Гараж № 1   и
3 814 лв. - за Гараж № 2. Изплатена изцяло.
Купувач: Иван Генчев Ранков
Договор:  18.09.2013
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ФУРНА - ж.к. "Лазур", ул. "Батак" 18, гр. Бургас

Март
25

Фурна в ж.к. "Лазур"

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта:

Едноетажна сграда /фурна/

Адрес: гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Батак" №18, УПИ I, кв. 22
Застроена площ: 299 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 9 / 24.04.2012 г.;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 19 / 20.08.2013 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване: 26.09.2013
Начална тръжна цена: 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева
Цена: 651 600 (шестстотин петдесет и една хиляди и шестстотин) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: "ХИРОН - 2001" ЕООД
Договор:  06.11.2013
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ОФИС №5 - ПЗ "Победа", гр. Бургас

Март
25

Офис № 5, ПЗ "Победа", гр. Бургас

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта:

Офис № 5 на ет.2 в сграда в УПИ IX, кв.5 по плана на ПЗ “Победа”, гр.Бургас

Адрес: гр. Бургас, ПЗ “Победа”, ул. "Чаталджа",УПИ IX, кв.5
Застроена площ: 22,22 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 33 / 22.04.2010 г.;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 18 / 01.08.2013 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване: 26.09.2013
Начална тръжна цена: 14 300 (четиринадесет хиляди и триста) лева без ДДС
Цена: 17 160 (седемнадесет хиляди сто и шестдесет) лева с ДДС. Изплатена изцяло.
Купувач: Гергина Ангелова Богданова
Договор:  30.10.2013
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО №5 - ул. "Батак" 46, гр. Бургас

Март
25

Подземно паркомясто № 5, ул.”Батак” 46, гр.Бургас

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта:

Подземно паркомясто № 5, ул.”Батак” 46, гр.Бургас

Адрес: гр. Бургас,  ж.к.”Лазур”, ул.”Батак” 46
Застроена площ: 23,47 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 33 / 22.04.2010 г.;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 9 / 10.05.2012 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване: 14.11.2013
Начална тръжна цена: 18 180 (осемнадесет хиляди сто и осемдесет) лева
Цена: 18 180 (осемнадесет хиляди сто и осемдесет) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: Стефан Евгениев Нейчев, гр. Бургас
Договор:  09.12.2013
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

"Хотелски комплекс", с. Черноморец, община Созопол

Март
25
"Хотелски комплекс", с. Черноморец, община Созопол
Наименование на обекта "Хотелски комплекс"
Адрес с. Черноморец, община Созопол
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 42 / 18.12.2002;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Цена на конкурса 198 000 (сто деветдесет и осем хиляди) лв. Изплатена изцяло.
Начин на плащане  разсрочено
Купувач ЕТ "Фантастико - Георги Зотков" - Поморие
Договор  16.01.2003 г.
Продажба по реда на член 35 от ЗППДОП
Подлежи на контрол до:  2008 г.

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Страници

Синдикирай