Май 2014

Докладна записка №: обс 08-00 1580 / 07.05.2014 г. - ОТЕГЛЕНА от ВНОСИТЕЛЯ

Май
07

От д-р Антонио Душепеев, Председател на Постоянната комисия по здравеопазаване и социални дейности при Общински съвет - Бургас
Относно:  приемане   на   нов  Правилник  за  реда  за   предоставяне   на  еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1529 / 10.04.2014 г.

Май
08

Писмо от Никола Георгиев -  треньор и президент на СКВТ "Титан" - Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1587 / 08.05.2014 г.

Май
08

от д-р Радостин Захариев Дичев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
Относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на Виодеогастроскоп, съвместим с налична видеосистема "Олимпус", Електронен конвексен трансдюсер за ехограф "Соникс" и телефонна система "Панасоник", за нуждите на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Състав на комисията по КРОППСПНПО

Тодор Ангелов Ненов - ПредседателКарамфилка Апостолова Апостолова - зам.-председателВиолета Маркова Илиева - членИлияна Благоева Гъбева - членЮлиян Станков Станков - членДелян Иванов Иванов - членГеорги Дражев Атанасов - членИвайло Трендафилов - член ( гл. експерт Отдел "Териториално сътрудничество")Ваня Димитрова - член (нач. Отдел  "Инвестиционни проекти"  )Златина Караиванова - член (нач. Отдел  "Бюджет" )   

Докладна записка №: обс 08-00 1590 / 09.05.2014 г.

Май
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
 О
тносно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1591 / 09.05.2014 г.

Май
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1600 / 09.05.2014 г.

Май
10

от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1597 / 09.05.2014 г.

Май
10

от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ І, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1596 / 09.05.2014 г.

Май
10

 от Ангел Божидаров и Христиaн Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1613 / 10.05.2014 г.

Май
10

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на атлет от движението Спешъл Олимпикс за участие на Европейски летни игри за атлети с интелектуални затруднения в Антверпен, Белгия, от 09 до 20 септември 2014 г., в подкрепа на националната кампания "СПОДЕЛИ УСЕЩАНЕТО" 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1609 / 10.05.2014 г.

Май
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иванка Красимирова Георгиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1610 / 10.05.2014 г.

Май
10

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ирина Петрова Разходска

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1611 / 10.05.2014 г.

Май
10

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Донка Минчева Чанева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1612 / 10.05.2014 г.

Май
10

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христина Иванова Въчева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1614 / 10.05.2014 г.

Май
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - д-р Тодор Василев Бояджиев за дъщеря му Дария Тодорова Бояджиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1615 / 10.05.2014 г.

Май
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мариян Ангелов Тодоров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1616 / 10.05.2014 г.

Май
10

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мария Радостинова Кънчева
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1617 / 10.05.2014 г.

Май
10

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стоян Зографов Диамандиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1618 / 10.05.2014 г.

Май
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Олга Евгениева Крамаренко за сина си Антон Гагик Асирян

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1619 / 10.05.2014 г.

Май
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христина Григорова Струменлиева за дъщеря й Габриела Василева Струменлиева
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1601 / 10.05.2014 г.

Май
12

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейността на народните читалища, намиращи се на територията на Община Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1620 / 10.05.2014 г.

Май
12

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на доклад за резултатите от последваща оценка на Общински план за развитие на община Бургас за периода 2007 - 2013 г., изготвен о проект: "Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики  и стратегически документи на Община Бургас", финансиран по ОП "Административен капацитет", приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1621 / 10.05.2014 г.

Май
12

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт",
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Петър Иванов Бакърджиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1595 / 10.05.2014 г.

Май
12

от Гинка Дянкова - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Обединяване на автобусни линии №17 (до кв. "Крайморие"№ с ) и №18 (с. Маринка и с. Твърдица) и създаване на нови автобусни линии  

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1622 / 10.05.2014 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. № 507705, местност "Мочура" (бивша "Герена"), землище кв. Банево 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1604 / 10.05.2014 г.

Май
12

от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Даване на съгласие Община Бургас да осигури авансово финансиране за периода на изпълнение на дейностите по проект "Черноморска мрежа за устойчив туризъм - стратегии за съвместим маркетинг в туризма и развитие в черноморския регион" (BS NST), реф.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1608 / 10.05.2014 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1606 / 10.05.2014 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за обект "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - зона "Хижи" 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1627 / 12.05.2014 г.

Май
12

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот - частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване  на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1625 / 12.05.2014 г.

Май
12

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, изпълняваща функциите на кмет, съобразно Заповед за заместване № 1165/10.05.2014 г.,
Oтносно: Одобрявне на нова структура на общинската администрация и промяна в нейната численост в рамките на одобрената обща численост на персонала 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1628 / 12.05.2014 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. "Л. Каравелов", № 12, вх. 3, ет. 6, ап. 8, на наемател, настанен по административен ред 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1629 / 12.05.2014 г.

Май
13

Жалба от Тоню Автански, относно: Непосредствено паркиране пред входовете на бл. 9 в ж.к. "Зорница"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1637 / 13.05.2014 г.

Май
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за поставяне  на статуя на Петко Благоев - Пандира в пространството пред Мостика в УПИ I, кв. 1,  по плана на Приморски парк, гр. Бургас / ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас/
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1636/ 13.05.2014 г.

Май
13

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
относно: Даване на съгласие за поставяне на статуя на големия български артист Георги Калоянчев в пространството пред Летен театър в УПИ I, кв. 1, по плана на Приморски парк, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас/

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1646 / 14.05.2014 г.

Май
14

Заповед от Павел Маринов - областен управител на област Бургас, относно: Оспорване на решение по т. 1 от дневния ред на заседание на Общински съвет, проведено на 22.04.2014 г., отразено в Протокол №35 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Продава се - Двуетажна масивна сграда, ул Стефан Стамболов № 122, гр. Бургас

Май
14

Наименование на обекта

Самостоятелни обекти в двуетажна масивна сграда, жк Братя Миладинови, срещу хотел Космос 

Адрес

гр.Бургас, ул.”Стефан Стамболов”№122

Застроена площ

Първи етаж- 140, 91кв.м.

Публикувано от: p.nikolova чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1638 / 13.05.2014 г.

Май
14

Писмо от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Изготвяне на социални анкети за лица и семейства подали искания за отпускане на еднократна безвъзмездна помощ до Общински съвет - Бургас 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1639/ 13.05.2014 г.

Май
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИIV, УПИ VII-679, УПИ XIII-635, УПИ XV-646,663, УПИ -642,667, кв. , по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПУР за обслужващи улици, в участъка от о.т. 5Е до о.т. 5Ж и участък от о.т.238 до о.т.34б, кв.1, по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1642/ 13.05.2014 г.

Май
14

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПУР на обслужваща улица за обособяване на нов квартал 16 и осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти на с.о. "Острица - 2", землище на кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1641/ 13.05.2014 г.

Май
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на ПУП - План за улична регулация на обслужващи улици с о.т.60-о.т.61-о.т.63, о.т.61-о.т.62 и о.т.63-о.т.64 и обособяване на нов квартал 35 по плана на с. Твърдица - в границите на местност "Край село", землище с. Твърдица, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1640 / 13.05.2014 г.

Май
14

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 33 от дневния ред на проведеното заседание на 17.12.2013 г., отразено в Протокол № 31

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1632 / 13.05.2014 г.

Май
14

 от група общински съветници от ПП ГЕРБ
О
тносно: Промяна на вида отопление на ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление за обществен посредник

Май
16
Омбудсман

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.18 от Протокол №32/28.01.2014 г., в сила от 19.02.2014 г., чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Състав

Май
16

  Панайот Василев Жечков - председател
  Чанко Миндов Мирчев - зам.председател
  Бойчо Стоянов Георгиев – член
  Галя Стоянова Василева - член
  Виолета Маркова Илиева – член
  Калчо Станков Белов - член
  Карамфилка Апостолова Апостолова - член
  Станка Василева Рускова-Кирязова – член
  Георги Петров Янев  - член
  Златина Стоянова Райнова - член
  Пепа Николова Петкова - член

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Протокол №1 16.04.2014 г. (сряда) от 11.00 часа

Май
16

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т

Комисия по ПРИВАТИЗАЦИЯ И

 ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

БУРГАС

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 1

Днес 16.04.2014г. от 11.00 ч. се проведе заседание на Комисията по приватизация и Публично – частно партньорство – гр.Бургас.

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Страници

Синдикирай