Септември 2014

Входящо писмо №: обс 08-00 2014 /28.08.2014 г.

Септ.
04

от д-р Илка Баева - управител на "ДКЦ ІІ Бургaс" ЕООД
Oтносно: Прекратяване на договор за наем 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2019 / 01.09.2014 г.

Септ.
04

от Жечо Чиликов -  Управител "Чистота" ЕООД
Oтносно:Закупуване на дълготраен материален актив за успешното развитие на дейността на "Чистота" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 2023 /03.09.2014 г.

Септ.
04

от д-р Невяна Йотова - Управител на "ЦКВЗ - Бургас" ЕООД
Oтносно: Отпускане на допълнителна субсидия

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2032 / 04.09.2014 г.

Септ.
05

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Oтносно: Разрешаване изменение на ПУП - ПР в обхвата на кв. 16, 17 и 18, на територията на кв. Крайморие, гр. Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2034 / 08.09.2014 г.

Септ.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2048 / 08.09.2014 г.

Септ.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стоян Георгиев Танев, Дияна Стоянова Мамарова и Георги Стоянов Танев
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2049 / 08.09.2014 г.

Септ.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Ганка Койчева Желязкова и Красимир Коев Желязков

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2060 / 08.09.2014 г.

Септ.
08

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Даване съгласие за извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на Община Бургас за 2014 година

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Продава се - Офис, ул."Сан Стефано" № 86

Септ.
09

наименование на обекта: Офис, ж.к."Братя Миладинови", ул."Сан Стефано" № 86, мансарден етаж, ЗП 61,45кв.м. Начална тръжна цена 78 900лв., стъпка на наддаване 790лв, депозит 7 890лв

 

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №40 от дата 09.09.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Септ.
10

На 40-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 25 септември  2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2063 / 09.09.2014 г.

Септ.
11

от Гинка Дянкова - общински съветник от групата на ПП Национален фронт за спасение на България
Относно: Промяна в разписанието на автобусна линия № 17 (до кв. "Крайморие")

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2064 / 09.09.2014 г.

Септ.
11

от общински съветници от групата на ПП Национален фронт за спасение на България
Относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2059 / 08.09.2014 г.

Септ.
11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Татяна Симеонова Селиванова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2069 / 10.09.2014 г.

Септ.
11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Елка Тодорова Иванова
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2068 / 10.09.2014 г.

Септ.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Участие на Община Бургас в учредяване на ново "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас" по реда на Закона за управление на отпадъците 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2067 / 10.09.2014 г.

Септ.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2058 / 08.09.2014 г.

Септ.
12

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Таня Стефанова Драгостинова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2085 / 12.09.2014 г.

Септ.
12

от д-р Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисия по чл.4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури „Ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас
Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури „Ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас, приет с решение по т. 10 на проведеното на 17.09.2009 г. заседание на Общински съвет-Бургас (Протокол № 24), изм. и доп. с решение по т. 9, Протокол № 52/ 13.09.2011 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури „Ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас

Септ.
12

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет - Бургас, както и на следният електронен адрес: council@burgas.bg  в срок от 12.09.2014 г. до 29.09.2014 г. включително

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2035 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Златина Петрова Димитрова 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2080 / 12.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Илка Баева - управител на "ДКЦ II - Бургас" ЕООД
Относно: Откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2078 / 12.09.2014 г.

Септ.
15

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Прилагане на добра практика в рамките на изпълнение на проект „Иновативни политики за развитие на предприемачеството в занаятчийския сектор /INNOCRAFTS/” 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2057 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Генадиев Гайдов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2055 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Дида Мартинова Иванова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2054 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Асен Сашев Михайлов
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2053 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Светла Петрова Петрова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2052 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стефка Атанасова Шейтанова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2051 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Бонка Иванова Мирославова за дъщеря й Недялка Бонкова Мирославова 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2050 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Златина Найденова Атанасова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2047 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -  Пепа Великова Вайсалска

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2046 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Любомир Донков Горанов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2045 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Хамза Ружди Исмаил

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2044 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Даниела Стоилова Стоилова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2043 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Стефко Желев Георгиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2042 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Стефко Желев Георгиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2040 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Милена Кръстева Кацарова за сина си Тодор Николаев Кацаров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2039 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гинка Василева Пеева за дъщеря й Боряна Георгиева Желева 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2038 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иван Петков Желев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2037 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Пламен Златков Георгиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2036 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Николета Михайлова Димитрова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2041 / 08.09.2014 г.

Септ.
15

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гергана Василева Кондева за сина си Добрин Диянов Кондев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2070 / 11.09.2014 г.

Септ.
15

от "Ексто Мениджмънт" ООД, гр. Варна
Относно: Структуриране и внедряване на система за финансово управление на климатичния риск на територията на Община Бургас 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2072 / 11.09.2014 г.

Септ.
15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка от път ІІ-99, пътен възел „Ченгене скеле“, землище гр. Бургас до с.о „Трите кладенчета“, землище с. Маринка, извън  разширението на строителните граници на гр.Бургас, попадащо в устройствена зона 07079/88, по одобрения ОУП на гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2083 / 12.09.2014 г.

Септ.
15

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас
Относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, приет по т. 10 от дневния ред на проведеното на 12.08.2014 г. заседание (Протокол № 39) 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай