Август 2015

Докладна записка № 08 - 00 3669 / 04.08.2015 г.

Авг.
05

от Георги Стоилов Чавдаров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на пътната настилка - локално платно с граници ул. "Гурко", бул. "Демокрация и ул. "Св. Св. Кирил и Методий"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3675 / 06.08.2015 г.

Авг.
10

Заявление от Павлин Здравков Ковачев - председател на Управленския съвет на Спорен и футболен клуб "Свети Никола", гр. Бургас, относно: Финансово подпомагане на спортно мероприятие

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3682 / 06.08.2015 г.

Авг.
10

Предложение от Йордан Атанасов - управител ТЦ "Mr. Bricolage", гр. Бургас, относно: Изграждане на изкуствени неравности на пътното платно

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3684 / 07.08.2015 г.

Авг.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
І. Включване на новопостроени жилища във фонд "Ведомствен" на Община Бургас
ІІ. Промяна предназначението на общински жилища

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3687 / 07.08.2015 г.

Авг.
10

Жалба от Николай Купенов Кожев и Ангела Стойчева Колева, относно: Проверка на законността на предстоящото строителство в кв. 40 УП 1 и 2 в к-с "Лазур" - срещу подхода за "Флора"-та, между улиците "Димитър Димов" и "Поморие"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3685 / 07.08.2015 г.

Авг.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3686 / 07.08.2015 г.

Авг.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в ПИ №062012 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3692 / 11.08.2015 г.

Авг.
11

Предложение от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова сграда за нуждите на химиотерапията в „Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД”

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3690 / 10.08.2015 г.

Авг.
11

от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3676 / 06.08.2015 г.

Авг.
12

Жалба от Иван Колев Петров срещу: Решение на Общински съвет - Бургас по т. 3 от дневния ред на заседанието, проведено на 21.07.2015 г. и отразено в Протокол №54, за избор на управител на "Благоустройствени строежи"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3701 / 13.08.2015 г.

Авг.
17

от Веселина Деведжиева - началник-отдел "Спорт, превенции и младежка дейност", относно: Постъпили искания за организиране и провеждане на спортни мероприятия свързани с инициативата "Европейски град на спорта"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3703 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се във в.з.“Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3704 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на едноетажна административна сграда, частна общинска собственост, на Областния съвет на Българския футболен съюз (БФС) - гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3705 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от УПИ III-174 в кв. 16, целият с площ 389 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к.„Лазур“, гр.Бургас, прилежащ към обособен обект – гараж в построената в имота жилищна сграда

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3706 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предоставяне на финансови средства на Маломир Стоянов  Ингилизов за участието му в певчески  конкурс в Лидо ди Йезоло, Венеция, Италия

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3707 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКСМД, от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКУТ и от Живко Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКОССП, относно: Изграждане на площад за провеждане на културно - развлекателни мероприятия в с. Маринка, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3708 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКСМД, от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКУТ и от Живко Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКОССП, относно: Извършване на реконструкция на ул. "Христо Арнаудов", кв. Крайморие, Община Бургас в участъка на квартали - кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 8, кв. 9, кв. 10 и кв.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м.септември 2015 г.

Авг.
17

Крайният срок за входиране на докладни записки е 21.08.2015 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 08.09.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3709 / 17.08.2015 г.

Авг.
19

от Георги Стоилов Чавдаров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Разширение на ул. "Поморийска" , находяща се от ул. "24-ти пехотен полк" до плаж "Солниците"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3711 / 18.08.2015 г.

Авг.
19

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2005/14.08.2015 г., относно:

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3712 / 18.08.2015 г.

Авг.
19

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2005/14.08.2015 г., относно:Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр.Бургас и ПУП - ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за обслужване, в устройствени зони Т94 и 9/Пп, съгласно одо

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3713 / 18.08.2015 г.

Авг.
19

Заявление от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Разрешение за закупуване на резервни части за компютър томограф "Siemens" в "КОЦ - Бургас" ЕООД

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3715 / 18.08.2015 г.

Авг.
19

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2015 г. и 2016 г. на общинските търговски дружества

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3721 / 20.08.2015 г.

Авг.
21

от Димитър Илиев Людиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКБФ, от арх. Димитър Георгиев Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и зам.-председател на ПКУТ и от Стоян Евтимов Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКПВ, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас - т. 5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3723 / 21.08.2015 г.

Авг.
21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на 108/660 кв.м. ид.части от УПИ І-850.851 в кв. 9, по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3724 / 21.08.2015 г.

Авг.
21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3725 / 21.08.2015 г.

Авг.
21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3727 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Йорданка Ананиева - заместник-кмет "Култура и образование", Община Бургас, относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „Активни”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и одобряване на проект на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проекта

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3728 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение № 5.4 и Приложение №5.5 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас във връзка с предоставяне на финансови средства на Йоана Петрова Петрова и Памела Пенкова Йотова за участието им на Европейско първенство по спортна акробатика в гр. Риза, Германия /23.09 - 28.09.2015 г./

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3731 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне с безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ І-300, в кв. 105, по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3732 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Увеличаване щата на ОП "Морски знаци"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3733 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Привеждане на футболното игрище в кв. Банево в състояние, годно за използване за спортни мероприятия

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3737 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прилагане на ПУП ПРЗ за УПИ I в кв. 2 по плана на ЦГП, гр. Бургас във връзка с реализиране на проект „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3738 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014 -2020 г. и допълнение на програма за реализация на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014 - 2020 г.

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3739 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на два гравитачни канала – І етап в обхват от южната регулационна граница на кв.Лозово, гр.Бургас, от ул.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3740 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079.5.860 до ПИ с идентификатор 07079.6.1149 по КК на гр.Бургас в местност „Кладенеца“ (бивша местност „Герен бунар“), землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас, през имот с идентиф

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3741 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от общински имоти №№ 000142, 000090 и 000085 по КВС в землището на гр.Българово, община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3742 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.5 и о.т.3-о.т.4 за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.6.1149 по КК на гр.Бургас, в границите на предвидено разширение на населеното място в устройствени зони 3/Оз и 7/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, местност „Кладенеца“ (бивша местност „Герен бунар“) в землищ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3743 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3744 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІІ в кв.13 и УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ  ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.14, местност „Рибарско селище“ (бивша „Ченгене скеле“), землище Крайморие, гр.Бургас, в обхвата на устройствена зона 07079/83, по действащ ОУП на гр. Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3745 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г.,приета с решение на Общински съвет - Бургас, изразена в Протокол№48/17.02.2015 г. - т. 2 от дневния ред

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3746 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за улична регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.1682 и 07079.3.1683 по КК на гр. Бургас, в границите на ПЗ "Север", устройствена зона 8/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3747 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване на разрешително за водовземане на минерални води от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3748 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на " Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3749 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Дентален център Бургас I" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3736 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

Питане от общински съветници от ПП НФСБ, относно: Подземния паркинг на площад "Св. Св. Кирил и Методий"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3751 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3752 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3753 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3754 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Увеличаване на капацитета на социална услуга в общността "Център за социална рехабилитация и интеграция", финансиран като държавно делегирана дейност

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници

Синдикирай