• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1290 / 04.03.2014 г.

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно и Европейско първенство  по Латиноамерикански танци за младежи и състезатели до 21 г. в гр. Калвия - Палма Де Майорка - Испания на 26.04.2014 г. и в гр. Кембрилс - Испания на 19.04.2014 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай