• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1292 / 04.03.2014 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Oтносно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по муайтай в гр. Банкок - Тайланд през месец март
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай