• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1289 / 04.03.2014 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Oтносно: Предоставяне на финансови средства за участие на Европейско първенство по вдигане на тежести в гр. Тел Авив - Израел в периода 03.04.2014 г. - 13.04.2014 г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай