• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1293 / 04.03.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Създаване на общински културен институт с наименование общинско радио "Гласът на Бургас" и промяна в структурата на "Други дейности по културата", Дирекция "Култура, маркетинг и връзки с обществеността" - Община Бургас 

Синдикирай