• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1305 / 06.03.2014 г.

от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" а лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас
Oтносно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" а лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай