• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

Синдикирай