• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол №33/13.02.2014 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай