• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект на Правилник за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас

Синдикирай