• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1310 / 06.03.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Финансиране на проекти за подобряване на системата за управление на отпадъците в Община Бургас 

Синдикирай