• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1312 / 07.03.2014 г.

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложени до Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай