• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Входящо писмо №: обс 08-00 1314/ 07.03.2014 г.

Писмо от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Писмо вх.№70-00-1264/25.02.2014г. на Лукойл Нефтохим Бургас АД

Синдикирай