• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Входящо писмо №: обс 08-00 1313/ 07.03.2014 г.

Молба от Г. Ганчев - Изграждане на допълнителен паркинг, входна улица и разширение на съществуващите улици пред хирургическия корпус на МБАЛ, гр. Бургас 

Синдикирай