• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1316 / 07.03.2014 г.

от Руслан Карагьозов - председател на постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за наименуване на новосъздадена улица на територията на Търговски център "Странд", гр. Бургас с името "Бургос" 

Синдикирай