• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1321 / 07.03.2014 г.

от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ
Относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Синдикирай