• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Синдикирай