• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1330 / 10.03.2014 г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Общинска програма за детето 2014 г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай