• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1343 / 10.03.2014 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радостина Методиева Ангелова за дъщеря й Мариам Валентинова Ангелова
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай