• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1344 / 10.03.2014 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Приемане на отчета на Общински съвет по Наркотични вещества

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай