• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Входящо писмо №: обс 19-00 00038 /02.12.2011 г.

от Д-р Борис Борисов Управител на „Медицински Център 1-Бургас" ЕООД
Относно: Натрупани стари задължения за отминал период и необходимостта от плащане към няколко Държавни институции, а именно: Дирекция „Местни данъци и такси", Национална агенция по приходите,стари плащания към контрагенти

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай