• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05006 /07.12.2011 г.

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на самостоятелен обект в сграда - плувен басейн в СОУ "Константин Петканов"- гр.Бургас за управление и стопанисване на ОП "Спортни имоти, паркинги и гаражи" - гр.Бургас

Синдикирай