• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

Синдикирай