• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05022 /07.12.2011 г.

от група общински съветници от ПП „НФСБ" в Общински съвет - Бургас
Относно: Изграждане на православен кръст в кв. Ветрен, гр.Бургас

Синдикирай