• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05029 /07.12.2011 г.

от Жеко Чиликов - Управител на "Чистота" ЕООД гр.Бургас
Относно: Разсрочване  на  дължимия  дивидент  за  Община Бургас  за финансовата 2011г. на „Чистота" ЕООД

Синдикирай