• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05046 /12.12.2011 г.

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на помещение общинска собственост за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Малкият принц".

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай