• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3367 / 01.06.2015 г.

от инж. Роза Желева - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Отпускане на  финансова помощ на Тереза Иванова Ганчева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай