• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3373 / 04.06.2015 г.

от Димо Грудев Грудев – общински съветник относно: Ремонт, поставяне на пътни знаци на локално платно, намиращо се успоредно на главен път, на изхода Бургас – София, от бензиностанция ОМВ – Метро – „Баумакс“ – бензиностанция Лукойл – център за гуми Диана – сервиз „Мерцедес“

Синдикирай