• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3376 / 05.06.2015 г.

от Йорданка Ананиева - заместник-кмет "Култура и образование", относно: Допълнение в списъка на лицата, имащи право на 90% от разходите за транспорт на основание ПМС №8 от 16.01.2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай