• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3378 / 05.06.2015 г.

от група общински съветници на ПП НФСБ относно: Реновиране на асфалтовата настилка на общински път Маринка - Твърдица

Синдикирай