• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3387 / 05.06.2015 г.

от Милен Петров - общински съветник от политическа партия ГЕРБ, относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Синдикирай