• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3395 / 05.06.2015 г.

от Нестор Христов - общински съветник от ПП ГЕРБ относно:Историческата памет за Бургас

Синдикирай