• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3396 / 05.06.2015 г.

от общински съветници от групата на ПП БСП относно: Изменение на решение по т.20 от Протокол №48/17.02.2015 год. на общински съвет Бургас за определяне на период и териториите в град Бургас, в които се забранява извършване на СМР по чл.15 ЗУЧК

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай