• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3401 / 05.06.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Шар планина" №25, вход 1, етаж 5, апартамент №13, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай