• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3391 / 05.06.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Отпускане на финансови средства на талантливи ученици от ПМГ "Акад. Н. Обрешков", СОУ "Петко Росен" и ОУ "Любен Каравелов" за участие в Международни азиатски математически състезания в периода 12.07.-18.07.2015 и 26.07.-01.08.2015; Сингапурско-азиатска училищна олимпиада SASMO 2015 и VII Международен фестивал "Орфей" във Венеция, Италия

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай