• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3375 / 04.06.2015 г.

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Кандидатстване на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД за банкови гаранции

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай