• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Входящо писмо № 08 - 00 3388 / 05.06.2015 г.

Питане от Милен Петров - общински съветник от политическа партия ГЕРБ, относно: Компетентностите, отговорностите и правомощията на общинска администрация при изграждане и узаконяване на лични съоръжения за достъп на лица с намалена подвижност

Синдикирай