• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3461 / 18.06.2015 г.

от Димчо Грудев - общински съветник в Общински съвет, гр. Бургас, относно: Ремонт на пътя до параклис "Св. Петка", намиращ се се над кв. Банево

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай