• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3530 / 03.07.2015 г.

от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Увеличаване щата на ОП "Морски знаци"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай