• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3589 / 10.07.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Разкриване на социална услуга в общността - "Център за социална рехабилитация и интеграция" и финансирането му като държавно делегирана дейност

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай