• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3639 / 23.07.2015 г.

от Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ, гр. Бургас, относно: Изграждане на велоалея и пешеходна алея, свързващи кв. Рудник с кв. Черно море, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай