• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3634 / 22.07.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Сливница“ №5, вх.1, ет.3, ап.6, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай