• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3657 / 30.07.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 23.06.2015 г., отразено в Протокол №53

Синдикирай